• Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

    Mihalík, Železníková a spol.

    advokátní kancelář

Newsletter 03/2023

Používání prostředků zaměstnavatele k soukromým účelům

Nejvyšší soud ve svém nedávném rozhodnutí vyložil, že zákonem stanovený zákaz používat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele je absolutní a platí automaticky. Zaměstnavatel tedy není povinen zaměstnanci výslovně zakazovat užití věci pro soukromé účely. Věci lze využít k soukromým účelům jen se souhlasem zaměstnavatele.

Nepřímá diskriminace zaměstnance se zdravotním postižením

Požádá-li zaměstnanec o převedení na jinou práci nebo pracoviště, aniž by k takovému úkonu byly splněny zákonné podmínky, zákoník práce nevylučuje vyhovění takové žádosti. Pokud navíc je žádost zaměstnance odůvodněna jeho zdravotním postižením či znevýhodněním, pak nevyhoví-li zaměstnavatel jeho žádosti, může se jednat o diskriminační jednání. Žádosti není nutno vyhovět jen tehdy, pokud by takový postup pro zaměstnavatele představoval nepřiměřené zatížení.

Rozvržení pracovní doby zaměstnance

Pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne v pracovní smlouvě na tom, že zaměstnanec bude vykonávat práci jako nepravidelná výpomoc dle potřeb firmy, pak se jedná o neplatné ujednání v pracovní smlouvě. Pracovní dobu je vždy nutno zaměstnanci rozvrhnout předem, a to v souladu se zákoníkem práce.

Vyloučení možnosti odstoupit od smlouvy

Zákon obecně nezakazuje, aby si strany ve smlouvě sjednaly, že od smlouvy není možné (za žádných okolností) odstoupit. V případě sporu však soud vždy bude zvažovat, zdali je toto ujednání mravné. O nemravnosti takového ujednání může svědčit například to, že se jedná o dlouhodobou smlouvu.

Doručování zaměstnanci e-mailem

Aby mohl zaměstnavatel zaměstnanci doručovat e-mailem, musí zaměstnanec udělit souhlas s takovým způsobem doručování. Nelze však doporučit například uzavírání pracovních či jiných smluv touto formou, neboť v případě pochybností mohou nastat problémy s dokazováním odesílatele, případně s tím, zda zpráva byla zaměstnanci doručena.


Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

Kontakty

Mihalík, Železníková a spol.,
advokátní kancelář

Bezručova 90, 692 01 Mikulov

vedoucí kanceláře
+420 739 228 441
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky:

JUDr. Vojtěch Mihalík:
9v2334b

JUDr. Kateřina Železníková, LL.M.:
gabqddw

Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář:
wvc7n6d

IČ: 19214138


vytvořil pixelhouse.cz