• Odměna advokáta

    Odměna advokáta

Odměnu za moje služby a poskytovanou právní pomoc je možno určit hned několika způsoby, a to na základě dohody.

Hodinová sazba

Základní způsob odměňování. Odměnu hradíte za rozsah práce, která je pro Vás provedena. Má standardní sazba činí 1.500,- Kč za hodinu. Před započetím práce vždy provedu odhad časové náročnosti případu. Upozorňuji, že jsem plátcem daně z přidané hodnoty.

Odměna za úspěch

Uplatní se zejména u soudních sporů. V takovémto případě klient odměnu nehradí, odměna advokáta je placena buď z náhrady nákladů, která je uložena k úhradě protistraně (počítaná dle advokátního tarifu), nebo z výnosu samotného předmětu sporu (max. 25% z plnění zaplaceného protistranou).

Úkolová odměna

Před převzetím případu se klient dozví, jakou odměnu bude třeba za poskytovanou službu uhradit, a to bez ohledu na konečný čas strávený advokátem nad tímto úkolem (např. převod nemovitosti za 6.000,- Kč).

Paušální odměna

Vhodné zejména pro klienty vyžadující opakující se a různorodou právní službu. Klient hradí určitou částku každý měsíc bez ohledu na odpracovanou dobu (do sjednaného limitu). Sazba za hodinu právní služby je pak výhodnější než v případě standardní hodinové sazby. Například – klient hradí měsíčně 12.500,-Kč, za což může využít až 10 hodin právní služby. Právní služba poskytnutá nad sjednaný rámec je pak honorována standardní odměnou ve výši 1.500,- Kč/hod.


Jsem si vědom společenské odpovědnosti, kterou s sebou výkon advokacie nese. Posuzuji každý případ přísně individuálně. Pokud dospěji k závěru, že by nemožnost uhradit odměnu pro složitou finanční situaci byla na úkor spravedlnosti, právní službu poskytuji za zvýhodněných podmínek či zcela bezplatně. Děkuji předem všem, kteří tento můj přístup nezneužijí.