• Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

    Mihalík, Železníková a spol.

    advokátní kancelář

Newsletter 12/2021

Ochranné pomůcky 

V důsledku novelizace předpisu o ochranných pomůckách a pracovních prostředcích vzniká zaměstnavateli nově povinnost vypracovat seznam používaných pomůcek dle vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště. V seznamu je rovněž nutno zohlednit pomůcky potřebné pro jedlitové části těla zaměstnance.

Současně je nutno rizika pravidelně vyhodnocovat, a to minimálně v případech, kdy dojde ke změně týkající se BOZP v důsledku zavedení nové technologie nebo kdy dojde ke změně pracovních podmínek.

Paušální náhrada nákladů pro plátce mzdy při exekuci

V případě, že se zaměstnanec dostane do exekuce a jsou prováděny srážky ze mzdy, má zaměstnavatel nově nárok na paušální náhradu vůči povinnému, a to v částce 50,- Kč měsíčně. Tato částka má kompenzovat administrativní náklady zaměstnavatele na výpočet a provedení srážky. Nutno také upozornit, že i v případě vícero exekucí náhrada náleží jen jednou. V případě, že si zaměstnavatel náhradu nákladů ze sražené částky neodečte, jeho právo na náhradu zanikne. 

Převod nevyčerpané dovolené smlouvou se zaměstnancem

Zákoník práce nově umožňuje zaměstnavateli uzavřít se zaměstnancem dohodu, na podkladě níž část dovolené bude převedena do dalšího kalendářního roku. Dohodou však lze převést jen dovolenou, kterou zaměstnavatel poskytuje nad rozsah zákonné povinnosti (tj. nad rozsah 4 týdnů). 

Vymezení pracovní doby a přestávky v práci

V případě, kdy zaměstnavatel sice určí přestávku v práci, ale současně žádá, aby zaměstnanec byl v poměrně krátkém čase připraven k výkonu práce (v případě náhlé události, havárie), pak se nejedná o přestávku, ale o pracovní dobu a za tu náleží zaměstnanci odměna. To potvrdil nedávno i Ústavní soud, který vyslovil, že „doba, po kterou je zaměstnanec připraven zasáhnout, je pracovní dobou bez ohledu na to, zda k zásahu dojde či nikoli“. Neplacenou dobou odpočinku může být naopak pouze taková doba, se kterou může zaměstnanec nakládat dle své volné úvahy, tedy věnovat se oddechu a nebýt během této doby zaměstnavateli k dispozici.

Program Antivirus na další období

V důsledku stále přetrvávající epidemie nemoci covid-19 došlo k prodloužení období, po nějž lze žádat o příspěvky na náhradu mzdy pro zaměstnance, a to aktuálně až do 28. 2. 2022. I nadále tedy lze vznášet nároky v rámci režimu A (zaměstnanci v karanténě nebo izolaci kvůli covidu) a režimu B (hospodářské potíže). Zákon současně dává možnost nové vládě období prodloužit, a to v závislosti na dalším vývoji epidemie.


Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

Kontakty

Mihalík, Železníková a spol.,
advokátní kancelář

Bezručova 90, 692 01 Mikulov

vedoucí kanceláře
+420 739 228 441
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky:

JUDr. Vojtěch Mihalík:
9v2334b

JUDr. Kateřina Železníková, LL.M.:
gabqddw

Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář:
wvc7n6d

IČ: 19214138


vytvořil pixelhouse.cz