• Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

    Mihalík, Železníková a spol.

    advokátní kancelář

Newsletter 11/2021

Od 1. ledna opět dochází k navýšení minimální mzdy

K 1. lednu 2022 bude činit minimální mzda již 16.200,- Kč. V důsledku toho pak dochází i ke zvýšení minimální zaručené mzdy pro jednotlivé kategorie prací, kdy výše zaručené mzdy je navázána právě na výši minimální mzdy. Nové hodnoty jsou dostupné zde: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/TZ_05_11_2021_minim%C3%A1ln%C3%AD+mzda_vl%C3%A1da_16200.pdf/365eced7-165c-9e37-0eba-ef17c59cb4c6 

Náhrada za ztížení společenského uplatnění v důsledku pracovního úrazu

Ústavní soud v nedávné době zaujal stanovisko, že v situaci, kdy zaměstnanec v důsledku pracovního úrazu utrpěl ztížení společenského uplatnění, pak je třeba poskytnout adekvátní zadostiučinění. Vychází-li částka určená podle vládního nařízení č. 276/2015 Sb. výrazně nižší než částka určená podle občanského zákoníku, je nutno odškodnění poskytnout ve výši stanovené dle občanského zákoníku.

Vznik evropské peněženky digitální identity

Na poli Evropské unie aktuálně dochází k diskuzím o novelizaci tzv. nařízení eIDAS, v rámci čehož by mělo dojít k zakotvení „evropské peněženky digitální identity“. Jedná se o obdobu bankovní identity, ovšem s tím rozdílem, že data v peněžence uložená budou akceptována v rámci celé EU. Peněženka by měla sloužit primárně veřejným institucím, ovšem není vyloučeno využití jejího rozšíření i pro potřeby soukromých subjektů. Vydávání peněženek by mělo být zahájeno zřejmě na počátku roku 2024.

Work-life balance

Evropská unie rovněž členské státy zavázala k tomu, aby do poloviny příštího roku zejm. do zákoníku práce začlenily regulaci pružného uspořádání pracovní doby zaměstnanců, kteří jsou rodiči nebo pečujícími osobami. 

Směrnice vychází z toho, že pokud tomu nebrání vážné provozní důvody, zaměstnavatel bude povinen vyhovět žádosti takového zaměstnance o pružné uspořádání pracovní doby (např. home office, zkrácené úvazky). Pokud zaměstnavatel nevyhoví, pak musí své rozhodnutí odůvodnit a toto může být též předmětem přezkumu.

Současně je nutno zajistit, aby osoby vykonávající práci v pružném uspořádání nebyly nijak znevýhodněny či diskriminovány ve srovnání s jinými zaměstnanci.

Pružné uspořádání může být časově omezeno, vždy bude záviset především na dohodě zaměstnance se zaměstnavatelem. 


Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

Kontakty

Mihalík, Železníková a spol.,
advokátní kancelář

Bezručova 90, 692 01 Mikulov

vedoucí kanceláře
+420 739 228 441
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky:

JUDr. Vojtěch Mihalík:
9v2334b

JUDr. Kateřina Železníková, LL.M.:
gabqddw

Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář:
wvc7n6d

IČ: 19214138


vytvořil pixelhouse.cz