• Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

    Mihalík, Železníková a spol.

    advokátní kancelář

Newsletter 09/2022

Závaznost lékařských posudků pro výpověď ze zdravotních důvodů

Lékařský posudek není jediným směrodatným podkladem pro to, aby bylo konstatováno, že výpověď ze zdravotních důvodů byla zaměstnanci dána platně. Určující je objektivní zjištění, že zaměstnanec nebyl ke dni doručení výpovědi z pracovního poměru schopen z příčiny dlouhodobé pracovní nezpůsobilosti výkonu práce. V případě sporů o neplatnost výpovědi tedy bude vždy potřeba zjistit, zda zde byl výpovědní důvod dle § 52 písm. e) nebo d) zákoníku práce dán či nikoli.

Výpověď z důvodu vyřizování soukromých záležitostí v pracovní době

Nejvyšší soud v nedávné době potvrdil, že např. 16 minut strávených vyřizováním svých soukromých záležitostí lze chápat za útok na majetek zaměstnavatele, neboť zaměstnanci by v takovém případě byla vyplacena mzda, na kterou mu však nevznikl nárok. I nepřímý útok na majetek zaměstnavatele, včetně předstírání výkonu práce, představuje z hlediska intenzity takové jednání, pro které je možné okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnancem. 

Nároky zaměstnance z faktického pracovního poměru

I když není formálně uzavřena pracovní smlouva či některá z dohod (DPP nebo DPČ), pro účely posouzení práv a povinností zaměstnance je nutno vždy zkoumat faktickou povahu spolupráce. Vykazuje-li vztah znaky závislé práce, pak byť se formálně se jedná o spolupráci s OSVČ/živnostníkem, jedná se o faktický pracovní poměr a živnostníkovi náleží nároky plynoucí ze zákoníku práce.

Úpadek Sberbank

V minulých týdnech došlo k prohlášení konkurzu na banku Sberbank CZ. Dle insolvenčního zákona přitom platí, že všechny pohledávky věřitelů vyplývající z účetnictví Sberbank CZ se považují za přihlášené. Současně bylo avizováno, že dne 6. 10. 2022 dojde k přezkumnému jednání. Současně insolvenční správkyně předpokládá, že vyplácení věřitelů proběhne v první polovině roku 2023.

Nová směrnice o předvídavosti práce

Na poli Evropské unie byla vydána směrnice dopadající na veškeré pracovněprávní vztahy (tj. i na brigádníky či dohodáře), která stanovuje zaměstnavateli povinnost předem pracovníka informovat o výkonu práce. Nově tedy bude povinností i dohodářům rozvrhovat práci. Směrnice současně zakotvuje nárok zaměstnance na náhradu, dojde-li ke zrušení již přiděleného pracovního úkolu. Směrnice prozatím nebyla zapracována do českého zákoníku práce, ovšem v následujících měsících toto lze očekávat.


Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

Kontakty

Mihalík, Železníková a spol.,
advokátní kancelář

Bezručova 90, 692 01 Mikulov

vedoucí kanceláře
+420 739 228 441
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky:

JUDr. Vojtěch Mihalík:
9v2334b

JUDr. Kateřina Železníková, LL.M.:
gabqddw

Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář:
wvc7n6d

IČ: 19214138


vytvořil pixelhouse.cz