• Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

    Mihalík, Železníková a spol.

    advokátní kancelář

Newsletter 08/2022

Formality při odvolání jednatele společnosti

Nejvyšší soud v nedávné době vyslovil závěr, že má-li být jednatel odvolán z funkce pro porušení povinnosti při výkonu funkce, je nutné tuto skutečnost uvést již v pozvánce na valnou hromadu, včetně (konkrétního) vymezení povinnosti, kterou měl při výkonu funkce porušit. Již tedy v okamžiku svolání valné hromady musí být zřejmý důvod, pro který by měl být jednatel z funkce odvolán. V opačném případě může být platnost rozhodnutí valné hromady úspěšně napadána.

Správce daně je oprávněn si vyžádat kamerové záznamy od policie

Nejvyšší správní soud se zabýval otázkou, zda pro účely stanovení daně, případně přiznání nároku na odpočet, je správce daně oprávněn od policie žádat vydání záznamů z dopravních kamer o pohybu vozidla. Soud v takovém postupu neshledal problém, neboť dle jeho závěrů byly takové důkazy nezbytné k rozhodnutí o odpočtu. Napříště lze tedy např. záznamy v knize jízd ověřovat též tímto způsobem.

Výpověď při existenci nemoci z povolání

Soudy řešily rovněž případ, zda se zaměstnanec může domáhat určení, že výpověď ve skutečnosti dostal z důvodu existence nemoci z povolání, i přesto, že v posudku od lékaře je uvedeno jako datum zjištění nemoci z povolání datum pozdější, než byla udělena výpověď. V této věci bylo dovozeno, že je otázkou dokazování, zdali již v době předání výpovědi existovala nemoc z povolání a pouze nebyla diagnostikována lékařem či zdali tato neexistovala. Vyhodnocení této otázky má mimo jiného podstatný dopad na povinnost zaměstnavatele vyplatit zaměstnanci odstupné.

Novela zákona o ochraně spotřebitele

Parlament České republiky nyní projednává novelu zákona o ochraně spotřebitele, která se zaměřuje zejména na praktiky ohledně placených reklam ve vyhledávačích a zákaznických recenzí. Nově bude povinnost přijmout přiměřená opatření k tomu, aby recenze výrobku nebo služby pocházela od spotřebitele, který produkt skutečně použil anebo zakoupil.

Dále bude upraveno pravidlo, že pokud bude chtít prodávající poskytnut na výrobek slevu, bude muset při této slevě uvést informaci o tom, za jakou nejnižší cenu se výrobek prodával za posledních 30 dnů předtím, než byla sleva poskytnuta.

Zákon rovněž zavádí nová práva pro spotřebitele, např. v podobě prodloužené lhůty k odstoupení od smlouvy v případě výskytu nekalé praktiky, případně možnost požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.


Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

Kontakty

Mihalík, Železníková a spol.,
advokátní kancelář

Bezručova 90, 692 01 Mikulov

vedoucí kanceláře
+420 739 228 441
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky:

JUDr. Vojtěch Mihalík:
9v2334b

JUDr. Kateřina Železníková, LL.M.:
gabqddw

Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář:
wvc7n6d

IČ: 19214138


vytvořil pixelhouse.cz