• Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

    Mihalík, Železníková a spol.

    advokátní kancelář

Newsletter 07/2022

Zdanění kryptoměn

Generální finanční ředitelství vydalo výkladové stanovisko, dle něhož nahlíží na kryptoměny jako na nehmotnou movitou věc. Z tohoto důvodu tedy stanovisko směřuje k tomu, že příjmy z prodeje kryptoměn podléhají zdanění jako ostatní příjem. V obdobném duchu v nedávné době rozhodoval také Krajský soud v Brně.

Instalace kamerových atrap zaměstnavatelem

Úřad pro ochranu osobních údajů jednoznačně potvrdil, že atrapou kamerového systému není možné sbírat osobní údaje zaměstnanců, a proto není potřeba činit jakákoli opatření ve vztahu k nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Z pohledu zákoníku práce však může být instalace atrap kamerového systému hodnocena jako vytváření nepřiměřeného tlaku ze strany zaměstnavatele na zaměstnance. Vždy přitom závisí na konkrétních okolnostech případu, přičemž porušení zákoníku práce vyhodnocuje inspekce práce. 

Odvolání svolané valné hromady

Dojde-li k odvolání či odložení valné hromady, která již byla svolána, musí to být oznámeno společníkům způsobem stanoveným zákonem a společenskou smlouvou pro svolání valné hromady.

Odvolání valné hromady je rovněž nutno oznámit alespoň jeden týden před původně oznámeným datem jejího konání, jinak má společnost povinnost uhradit účelně vynaložené náklady společníků související se zajištěním jejich účasti na valné hromadě, která nebyla zrušena v dostatečném předstihu.

Insolvenční doložka ve smlouvách

Obecně je platné ustanovený ve smlouvách o dílo, dle něhož v případě, octne-li se dlužník (zhotovitel díla) v insolvenci, pak věřiteli bude poskytnuta sleva ve výši dosud neuhrazené pozastávky.

Uzavření smlouvy s insolvenční doložkou však představuje povinnost jednatele zvážit formulaci insolvenční doložky stejně jako ekonomickou situaci zhotovitele, kvalitu předané projektové dokumentace a dalších podkladů nezbytných pro zhotovení díla i podmínek, za nichž má být smlouva o dílo uzavírána, neboť jednatel je vázán povinností péče řádného hospodáře. Neprovede-li takovou úvahu, může být vystaven povinnosti nahradit společnosti (či insolvenčním věřitelům) škodu způsobenou porušením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře.


Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

Kontakty

Mihalík, Železníková a spol.,
advokátní kancelář

Bezručova 90, 692 01 Mikulov

vedoucí kanceláře
+420 739 228 441
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky:

JUDr. Vojtěch Mihalík:
9v2334b

JUDr. Kateřina Železníková, LL.M.:
gabqddw

Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář:
wvc7n6d

IČ: 19214138


vytvořil pixelhouse.cz