• Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

    Mihalík, Železníková a spol.

    advokátní kancelář

Newsletter 06/2022

Výpověď během lázeňského léčení zaměstnance

Nejvyšší soud dovodil, že bez ohledu na to, zdali je lázeňské léčení zaměstnanci poskytováno v době dočasné pracovní neschopnosti či nikoli, i přesto se jedná o úkon spojený s léčbou a po dobu trvání lázeňské péče tedy existuje ochranná doba. Zaměstnavatel je přitom značně limitován co se týče možnosti dát zaměstnanci v ochranné době výpověď.

Pokuty za porušení GDPR

Za účelem sjednocení praxe jednotlivých členských států byla vydána metodika, jíž by se měly dozorové úřady řídit při ukládání pokut za porušení povinností dle nařízení o ochraně osobních údajů. Metodika zavádí tři stupně závažnosti porušení a také kritéria, k nimž se přihlíží při stanovení výše přiměřené pokuty. Mezi taková kritéria patří např. úmysl či nedbalost, povaha a závažnost porušení, kroky podniknuté po zjištění porušení GDPR, míra spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Vrácení bezdůvodného obohacení zaměstnance

Nejvyšší soud dále vyjasnil, že povinnost zaměstnance vydat bezdůvodné obohacení (tj. neoprávněně vyplacenou částku od zaměstnavatele) je dána jen tehdy, jestliže způsobil sám, že došlo k úkonu v důsledku něhož mu byla částka vyplacena. Vrácení neprávem vyplacených částek může zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat, jen jestliže zaměstnanec věděl nebo musel z okolností předpokládat, že jde o částky nesprávně určené nebo omylem vyplacené. 

Úřední ověření elektronického podpisu

S účinností od 1. 7. 2022 bude možné úředně ověřit i elektronický podpis, a to buď u notáře nebo na CzechPOINTu, případně i u advokáta (má-li advokát kvalifikovaný elektronický podpis s časovým razítkem). Díky novele zákona tedy bude možné vyhotovit i listinu elektronickou, která bude mít úředně ověřený podpis (např. pro účely katastru nemovitostí, obchodního rejstříku apod.)


Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

Kontakty

Mihalík, Železníková a spol.,
advokátní kancelář

Bezručova 90, 692 01 Mikulov

vedoucí kanceláře
+420 739 228 441
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky:

JUDr. Vojtěch Mihalík:
9v2334b

JUDr. Kateřina Železníková, LL.M.:
gabqddw

Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář:
wvc7n6d

IČ: 19214138


vytvořil pixelhouse.cz