• Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

    Mihalík, Železníková a spol.

    advokátní kancelář

Newsletter 07/2021

Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s dovolenou zaměstnance

Zákonodárce stanovil zaměstnavatelům další povinnost, která souvisí s opatřeními proti šíření nemoci covid-19, kdy zaměstnavatel má povinnost od zaměstnance žádat informaci o tom, kde bude trávit svou dovolenou, a dále se též musí informovat, jaké jsou podmínky pro příjezd z té které destinace. Zaměstnavatel zároveň nesmí zaměstnanci umožnit vstup na pracoviště, aniž by mu předtím zaměstnanec předložil negativní test na covid-19. Porušení těchto povinností může přinést citelnou sankci ze strany státu.

K věci lze také uvést, že zaměstnanec má povinnost zaměstnavateli sdělit místo trávení dovolené, ovšem zaměstnavatel nemá možnost např. zaměstnanci zakázat cestu do zahraničí, neboť zaměstnavateli nepřísluší určit místo, kde se zaměstnanec ve volném čase rekreuje.

Dopady nezveřejnění údajů v evidenci skutečných majitelů

Již v červnu začal platit nový zákon o evidenci skutečných majitelů, který všem právnickým osobám zakotvil povinnost do evidence vložit příslušné údaje a k tomu stanovil lhůty. V případě, že do konce lhůty nebude zápis proveden, společnostem či skutečnému majiteli mohou hrozit citelné sankce, a to jmenovitě:

  • pokuta až do 500.000,- Kč
  • zákaz vyplatit podíl na zisku skutečnému majiteli
  • vyloučení společnosti ze zadávacích řízení na veřejné zakázky
  • pokud je zjištěno v průběhu realizace veřejné zakázky, že data v evidenci nejsou nebo jsou nepřesná, pak má zadavatel možnost ukončit smlouvu

Zakotvení kurzarbeitu 

Počínaje červencem je v zákoně o zaměstnanosti výslovně zakotven tzv. kurzarbeit, který měl dle představ zákonodárce nahradit stávající program Antivirus pro zaměstnavatele. Pravdou je, že podmínky pro získání příspěvku jsou o něco přísnější, než je tomu u programu Antivirus, ovšem základní myšlenka zůstává stejná. Dle příslušných ustanovení zákona tak lze v případě částečné nezaměstnanosti žádat o příspěvek na náhradu mzdy vč. odvodů, a to až na dobu 12 měsíců. 

Nový stavební zákon

V nedávné době legislativním procesem úspěšně prošel nový stavební zákon, který je zveřejněn pod číslem sbírky 283/2021. Účinnost nového stavebního zákona nastává za dva roky, tj. k datu 1. 7. 2023, tedy v nejbližší době se bude stále postupovat podle stavebního zákona stávajícího, ovšem postupně je třeba začít se seznamovat se zákonem novým.


Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

Kontakty

Mihalík, Železníková a spol.,
advokátní kancelář

Bezručova 90, 692 01 Mikulov

vedoucí kanceláře
+420 739 228 441
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky:

JUDr. Vojtěch Mihalík:
9v2334b

JUDr. Kateřina Železníková, LL.M.:
gabqddw

Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář:
wvc7n6d

IČ: 19214138


vytvořil pixelhouse.cz