• Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

    Mihalík, Železníková a spol.

    advokátní kancelář

Newsletter 06/2021

Zápis předmětu podnikání v obchodním rejstříku

V červnu vydal Nejvyšší soud rozhodnutí, jímž vyslovil, že zápis předmětu podnikání ve znění „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, tedy obecně zápis živnosti volné není dostatečně určitý a společnost jej musí v poskytnuté lhůtě upřesnit, jinak jí hrozí zrušení.

Vzhledem k tomu, že obdobný zápis má v obchodním rejstříku velké množství subjektů, jistě nelze očekávat, že v následujících dnech či týdnech toto rejstříkové soudy začnou řešit, ovšem bylo by vhodné začít činit úkony směřující k odstranění stavu, který soud označil za závadný a nežádoucí.

Novela zákona týkající se cookies

Na počátku příštího roku by měla nabýt účinnosti novela zákona, která reguluje používání cookies. Nově by měl platit princip opt-in, tedy s výjimkou těch cookies, které jsou nezbytné k řádnému fungování webové stránky musí návštěvník zaškrtnout, že souhlasí i s využitím dalších cookies. Pokud to nezaškrtne, pak nelze vycházet z toho, že automaticky souhlasí, jako tomu bylo dosud. Bude tedy nutné revidovat stávající lišty a upravit je z režimu opt-out do režimu opt-in.

Zrušení konkurenční doložky zaměstnavatelem

Ústavní soud se vyjádřil k tomu, že si lze v pracovní smlouvě sjednat konkurenční doložku s tím, že zaměstnavatel od ní může odstoupit i bez uvedení důvodu. Takové ujednání je platné a ve své podstatě dává zaměstnavateli možnost od konkurenční doložky odstoupit v případě, kdy oproti původnímu očekávání zaměstnanec nezíská informace nebo know-how, které by bylo potřeba chránit. Soudy však vždy budou hodnotit, jestli se současně nejednalo o zneužití práva, např. pokud zaměstnavatel od doložky odstoupí poslední den výpovědní doby. Obecně však soud dal zaměstnavatelům možnost poměrně široce si vyjednat případy, kdy lze po dobu trvání pracovního poměru od konkurenční doložky, která byla ujednána, odstoupit.

Obchodní styk s veřejným sektorem na Slovensku

Tak jako v České republice se řeší zprůhlednění vlastnických struktur právnických osob, na Slovensku je zaveden tzv. registr partnerů veřejného sektoru, kam se zapisují ti, kteří jsou ve vztahu s veřejným sektorem, a to včetně uvedení skutečného majitele. Partnerem je ten, kdo přijímá od veřejnoprávních subjektů dotace nebo jiné peněžité plnění nad stanovený limit. Jedná se o povinnost, kterou musí definovaný okruh osob splnit, aby mohl od veřejnoprávních subjektů obdržet finanční (případně i jiné) plnění.


Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

Kontakty

Mihalík, Železníková a spol.,
advokátní kancelář

Bezručova 90, 692 01 Mikulov

vedoucí kanceláře
+420 739 228 441
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky:

JUDr. Vojtěch Mihalík:
9v2334b

JUDr. Kateřina Železníková, LL.M.:
gabqddw

Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář:
wvc7n6d

IČ: 19214138


vytvořil pixelhouse.cz