• Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

    Mihalík, Železníková a spol.

    advokátní kancelář

Newsletter 03/2022

Proplacení části nákladů malých a středních podniků při ochraně duševního vlastnictví

V roce 2022 realizuje Evropská unie program, při němž pomáhá malým a středním podnikům v úhradě nákladů při registraci ochranné známky či patentu. Při splnění podmínek lze získat až 50 % z uhrazeného poplatku zpět.

Změny v oblasti datových schránek

Počátkem následujícího roku by mělo dojít ke zřízení datových schránek všem podnikajícím fyzickým osobám na území České republiky. Současně budou od tohoto data datové schránky u podnikatelských subjektů nastaveny tak, že již nebude možné zakázat příjem soukromých zpráv, tedy zpráv zasílaných od soukromých osob. V neposlední řadě bude zavedena také tzv. fikce doručení, kdy se po 10 dnech od zaevidování zprávy v datové schránce bude pokládat zpráva za doručenou, z čehož mohou plynout různé důsledky např. co se týče plynutí lhůt a s tím svázaných povinností.

Odpovědnost zaměstnavatele za řízení služebního vozidla zaměstnancem

Zaměstnavateli plyne z pracovněprávních předpisů povinnost pravidelně kontrolovat, že zaměstnanec je držitelem platného řidičského oprávnění. Tuto povinnost doporučujeme nepodcenit, neboť mnohdy pojišťovny řadí případy řízení vozidla bez platného řidičského oprávnění do výluk z pojištění, což může mít dopad do povinnosti náhrady škody. Je tedy vhodné zaměstnancům, kteří jezdí služebním vozidlem, vnitřním předpisem stanovit povinnost pravidelně předkládat řidičský průkaz ke kontrole platnosti a současně informovat o ztrátě řidičského oprávnění. V případě zájmu Vám takový vnitřní předpis můžeme připravit a to tak, aby rovněž reflektoval povinnosti zaměstnavatele plynoucí z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Možnost okamžitého zrušení pracovního poměru z důvodu nepřímého útoku zaměstnance na majetek zaměstnavatele

V nedávné době Nejvyšší soud potvrdil, že v situaci, kdy dojde k nepřímému útoku na majetek zaměstnavatele, a to např. tím, že si zaměstnanec nárokuje mzdu za dobu, kdy si zaměstnanec vyřizuje soukromé záležitosti a navíc k tomu užije vozidlo zaměstnavatele, nelze po zaměstnavateli spravedlivě žádat, aby dal zaměstnanci výpověď a ještě ho zaměstnával do uplynutí výpovědní doby. V takovém případě je totiž narušena důvěra k zaměstnanci, a proto se lze uchýlit i k okamžitému ukončení pracovního poměru. Před přistoupením k takovému úkonu však vždy doporučujeme postup konzultovat s advokátem, a to právě z důvodu ochrany před potenciální žalobou ze strany zaměstnance pro neplatnost ukončení pracovního poměru.

Vymezení odpovědnosti správce a zpracovatele osobních údajů

V nedávné době Nejvyšší správní soud potvrdil, že správce odpovídá za správné zpracování osobních údajů, a to i v situaci, kdy to není přímo správce, kdo pochybí, nýbrž zpracovatel. Je tedy nutno vymezit si, vzhledem k jakým osobním údajům figurujete v pozici správce a také zkontrolovat smlouvu se zpracovatelem, jemuž osobní údaje předáváte (např. subjekt zpracovávající účetnictví či mzdové záležitosti). V případě kontroly ze strany úřadů je to totiž vždy správce, kdo musí doložit právní titul u všech osobních údajů zpracovávaných pro něj zpracovatelem.

S identifikací pozice správce a zpracovatele, případně i s revizí smluvní dokumentace či soupisem nové smlouvy, Vám jsme samozřejmě k dispozici.


Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

Kontakty

Mihalík, Železníková a spol.,
advokátní kancelář

Bezručova 90, 692 01 Mikulov

vedoucí kanceláře
+420 739 228 441
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky:

JUDr. Vojtěch Mihalík:
9v2334b

JUDr. Kateřina Železníková, LL.M.:
gabqddw

Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář:
wvc7n6d

IČ: 19214138


vytvořil pixelhouse.cz