• Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

    Mihalík, Železníková a spol.

    advokátní kancelář

Newsletter 04/2021

Testování zaměstnanců na covid-19

Zaměstnavatelům byla uložena povinnost v pravidelných intervalech testovat zaměstnance na covid-19. S realizací této povinnosti však vyvstávají rizika na úseku ochrany osobních údajů zaměstnanců, neboť prováděním testování dochází ke zpracování citlivých údajů o zdravotním stavu zaměstnance.

Zaměstnavatel by v takovém případě měl zaměstnance předně informovat o tom, jaké údaje se zpracovávají a jakým způsobem je s nimi nakládáno – má-li zaměstnavatel vydán předpis o zpracování osobních údajů zaměstnanců, pak je nutno tento doplnit. Pokud takový předpis zaměstnavatel nemá, s ohledem na GDPR by bylo vhodné jej zpracovat.

Dále lze doporučit zpracování vnitřního předpisu, kterým bude upraven průběh testování.

Zaměstnavateli je také uložena povinnost vést záznamy o testování, které je vhodné uchovávat alespoň 3 roky od zrušení této povinnosti. Takto evidované údaje je pak potřeba chránit před jejich zneužitím či jiným neoprávněným zveřejněním. 

Evidence skutečných majitelů

Od 1. 6. 2021 nabývá účinnosti nový zákon o evidenci skutečných majitelů, který se týká všech právnických osob (nejen podnikatelských subjektů). Povinnost identifikace skutečného majitele existovala již dříve, ovšem nyní zákon stanoví jasné sankce za nesplnění provedení zápisu.

Ty subjekty, které již svého skutečného majitele zapsaly podle dosavadní úpravy, mají povinnost do 1. 6. 2022 aktualizovat již zapsané údaje a doplnit je o ty, které dříve zákon nevyžadoval. Subjekty dosud nezapsané mají povinnost do 1. 12. 2021 provést zápis.

Za neprovedení zápisu lze uložit pokutu až do 500.000,- Kč a současně lze omezit některá práva skutečného majitele (např. nelze vyplatit zisk, nelze vykonat hlasovací právo).

Bankovní identita

Každý občan, který má elektronické bankovnictví, může využít služby bankovní identity bezplatně (bližší informace lze získat u konkrétní banky). Tato spočívá v usnadnění přístupu k webům, které k zajištění přístupu vyžadují identifikaci osoby (např. Portál občana, portály úřadů, portál Moje daně), časem se dá očekávat rozšíření využití i pro soukromé weby (např. e-shopy). 

Nové kompenzační programy

Vláda v rámci pomoci oborům postiženým nemocí covid-19, resp. omezeným či uzavřeným, vyhlásila nové kompenzační programy, a to COVID 2021 a COVID – nepokryté náklady. Tyto programy jsou kompatibilní i s některým jinými dříve vyhlášenými programy (např. antivirus).


Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

Kontakty

Mihalík, Železníková a spol.,
advokátní kancelář

Bezručova 90, 692 01 Mikulov

vedoucí kanceláře
+420 739 228 441
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky:

JUDr. Vojtěch Mihalík:
9v2334b

JUDr. Kateřina Železníková, LL.M.:
gabqddw

Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář:
wvc7n6d

IČ: 19214138


vytvořil pixelhouse.cz