Řešení spotřebitelských sporů

JUDr. Vojtěch Mihalík tímto v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje klienty, že Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha, www.cak.cz, byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k mimosoudnímu řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb.