• Má tvorba

    Mé drobné příspěvky a glosy k tématům týkajícím se práva

O nedůvodném rozdílu při různých způsobech uspokojení pohledávky

Věřitel vykonatelné pohledávky se při jejím nesplnění ze strany dlužníka standardně obrací na exekutora či soud s návrhem na její nucené vymožení. Je-li věřitelů více a jsou-li splněny další podmínky předpokládané zákonem, může být pohledávka vyřešena v rámci insolvenčního řízení. Tento článek je krátkou glosou nad nedůvodným a nepochopitelným rozdílem při zpeněžování nemovitého majetku dlužníka v různých typech řízení.

článek byl publikován na serveru www.epravo.cz