• Má tvorba

    Mé drobné příspěvky a glosy k tématům týkajícím se práva

Noční klid a možností obcí k jeho ochraně (spolu s malou poznámkou k rozhodování Ústavního soudu)

Právní regulace ochrany před narušováním nočního klidu prošla poměrně zajímavým vývojem, který byl zdatně ovlivňován jednak Ústavním soudem a jeho přístupem k obecně závazným vyhláškám obcí a jednak i zákonodárcem a jeho úpravami zákona č. 200/1990Sb., o přestupcích.

článek byl publikován na serveru www.epravo.cz