• Má tvorba

    Mé drobné příspěvky a glosy k tématům týkajícím se práva

„Jak může být právně jednoduché řešení velice obtížně politicky prosaditelné“

Několik málo slov k otázce, která je na jednu stranu právně velice snadno řešitelná a na stranu druhou pak politicky pouze těžko prosaditelná. Tato krátká stať se bude týkat zvyšování nájemného v obecních bytech.

článek byl publikován na serveru www.epravo.cz