• Kdo jsem

    Kdo jsem

kdo jsemJUDr. Vojtěch Mihalík, advokát

Jmenuji se Vojtěch Mihalík a vykonávám advokacii. Řeším problémy a snažím se o nápravu poškozených vztahů. Poskytuji právní služby.

V roce 2011 jsem absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Můj diplom při promoci byl založen v deskách červené barvy (prospěl jsem s vyznamenáním). V průběhu studia jsem si "odskočil" do Salzburgu, kde jsem na místní Paris-Lodron Universität absolvoval jeden semestr.

V roce 2015 jsem na své mateřské univerzitě získal po obhajobě rigorózní práce titul doktor práv (JUDr.).

Již za svého studia jsem vykonával právní praxi u Mgr. Petra Houžvičky, advokáta v Břeclavi. Tato forma spolupráce vyústila v koncipientskou praxi, po absolvování požadovaných tří let jsem zdárně složil advokátní zkoušku a advokacii započal vykonávat samostatně.

Právo je nejen mým zaměstnáním, ale zároveň velkým koníčkem. Neustále se v tomto oboru vzdělávám, sleduji moderní trendy a zkušenosti kolegů, studuji odbornou literaturu a sám občas napíši příspěvek k některému z právních problémů, které mě zaujmou (viz Moje tvorba). Nebojte, jsem aktivní i v dalších oblastech. Mezi mé hobby patří literatura, příroda, cestování, skauting, horská turistika, sport (zejm. český lakros, badminton a horské kolo) a víno.

V případě potřeby vládnu i cizími jazyky – zejména německy, o něco méně anglicky (na zlepšení však pracuji).

Zajímám se i o věci veřejné, a proto jsem se v roce 2014 v rámci Sdružení nezávislých kandidátů Mikulovští účastnil voleb do zastupitelstva města Mikulov. Volby dopadly pro mě i samotné město úspěšně a v současnosti vykonávám funkci radního, což se pozitivně odráží i na mých zkušenostech a znalostech, které zároveň využívám při své advokátní praxi. V roce 2018 jsem mandát zastupitele obhájil. 

V roce 2015 jsem se v celostátní a celojustiční soutěži Právník roku umístil na 3. místě v kategorii Talent roku.